SABONG.NET LOGO

Online Sabong Registration

Online Sabong Registration

STEP 1 sa online sabong Registration

Online Sabong Registration

On the pop-up window, pindutin ang yes. Pindutin ang “Sign-Up” button sa makikita sa upper-right corner ng page. (Yellow Arrow).

Step 2 sa online sabong registration

Online Sabong Registration

Kung pipiliin mo naman ay ang mag-register gamit ang ikyong mobile number, i-click ang “Sign Up with Phone Number” na makikita sa pop-up window upang makapag sign-up sa Online Sabong Registration.

Step 3 sa online sabong registration

Online Sabong Registration Kapag mag online sabong registeration, gamit ang iyong cellphone number, kailangan mo lang ibigay ang mga sumusunod na impormasyon.

1. Ang iyong gagamitin na “Username”
2. Ang iyong napiling “Password”
3. Ulitin lamang ang iyong napiling “Password”
4. Ang iyong Birthday
6. Kapag natanggap mo na ang iyong Confirmation code sa binigay mong number, ilagay lang ito sa “Enter Code”
7. Pindutin ang Sign-Up button.

AYOS! IKAW ANG REGISTERED NA SA www.sabong.net

Perks of online sabong registration

Online Sabong Registration

Terms and Conditions

-Para ma-qualify sa Welcome Bonus kinakailangan na ikaw ang isang bagong miyembro kahit through online sabong registration sa www.sabong.net, hindi bababa sa 21 taong gulang at ma-meet lahat ng requirements na nakasaad sa General Terms and Conditions.

-Kinakailangang makumpleto ang betting requirements na makikita sa terms and conditions sa online sabong registration bago makapag withdraw.

-Kailangang mai-apply agad ang welcome bonus bago magbigay ng stake.

-Ang bawat miyembro ay entitled lamang sa isang Welcome bonus kapag nag online sabong registration. Ang minimum deposit upang makuha ang welcome bonus ay 1,000.00 Php.

-Paalala: ang www.sabong.net ay may karapatang ipagbawal ang ilang account na ma-apply ang nakasaad na promotion base sa aming pagsusuri.